Konsult

Livet är för värdefullt för att man inte ska trivas på jobbet. Känns det motigt på morgonen, oavsett om du är ledare eller medarbetare, finns det förändringar att göra.

Jag hjälper till med mål och process, grupper och enskilt. Med min erfarenhet av offentlig förvaltning vet jag hur viktigt det är att samarbeta med konsulter som är genuint intresserade även av innehållet i verksamheten. I en offentlig förvaltning arbetar man för det allmännas bästa. Det ger glädje och mening i livet. Jag hjälper till att få detta att genomsyra även arbetslivets vardag.

Som coach hjälper jag dig med snabba puckar och existensiella frågor. Ett litet problem kan visa sig rymma stora frågor. Med mig kan du tala om det mesta och få stöd, inspiration och ökad klarsynthet.

Behöver du en moderator eller en samtalsledare? Jag tar kortare och längre uppdrag på svenska och engelska. Hålla tiden, låta alla komma till tals, balansera samtalen och hålla uppe intresset hos publiken eller deltagarna kräver planering och fokus. Kontakta mig så kan jag hjälpa till med upplägg och genomförande av krävande möten och konferenser.